GASLEIDING RYPTSJERK

Voor Stedin Netbeheer B.V. mochten we in Ryptsjerk een nieuwe gasleiding leggen. Dit was nodig doordat de bestaande leiding door een weiland liep waar deze in de weg kwam te liggen.

Lengte van het tracé was bijna 800 meter. Ook hebben we hier een bestuurbare boring van 70 meter gemaakt ivm de bomen en de Japanse duizendknoop.